Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Việt Hòa- Khoái Châu- Hưng Yên
 • Phan Thị Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Mẫu giáo
  • Điện thoại:
   0989396733
  • Email:
   phanthithuphuongnmvh@gmail.com
 • Hoàng Thị Lân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   01649703611
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn